NÁKLADNÉ AUTOMOBILY

 

VOLVO sklápač 8 x 6

Preprava sypkého materiálu

17 m3

Objem nákladného priestoru

14, 5 t

Povolená hmotnosť nákladu          - cestná komunikácia

24 t

Povolená hmotnosť náklad           - terén

2 ks

Počet automobilov

 

MAN 8 x 6

Preprava sypkého materiálu

17 m3

Objem nákladného priestoru

14, 5 t

Povolená hmotnosť nákladu          - cestná komunikácia

24 t

Povolená hmotnosť náklad           - terén

1 ks

Počet automobilov

 

TATRA 6 x 6 s prívesom

Preprava sypkého materiálu

12 m3

Objem nákladného priestoru

14, 5 t

Povolená hmotnosť nákladu          - cestná komunikácia

18 t

Povolená hmotnosť náklad           - terén

1 ks

Počet automobilov