LESOVOZ

 

TATRA 6 x 6 
s hydraulickou rukou a prívesom

Preprava dreva max. dĺžky 6 m

2 ks

Počet vozov