POĽOVNÍCKA ČINNOSŤ

 

Ponúkame poľovačky v PR KONČIAR, pohorie Inovec,/ KÚ Žitavany, Obyce, Jedľové Kostolany/, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj.

  • poplatkový odstrel zveri: diviak, prasa, lanštiak, srna, srnec, daniel, danielka, muflón, muflónča, jeleň, jelenica
  • spoločná poľovačka: diviak.