PREDAJ DREVNEJ HMOTY

 

Naša spoločnosť obhospodaruje 2. 649, 95 ha lesných pozemkov v pohorí Pohronského Inovca, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj. Zastúpenie drevín 80 %  listnaté (buk, dub), 20 % ihličnaté (smrek, smrekovec).

Ponúkame na predaj listnaté a ihličnaté sortimenty po spracovaní a následnej manipulácii podľa STN.

Množstvo a cena drevnej hmoty dohodou.

Odborný lesný hospodár: 0917 327 848