PREDAJ DRVENÉHO KAMENIVA

 

Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – pyroxenický  andezit.

Kameňolom KAMENNÉ VRÁTA sa nachádza v katastrálnom území Opatovce (obec Žitavany),okres

Zlaté Moravce, Nitriansky kraj.

GPS súradnice:

48° 24' 5,14" N

18° 28' 8,34" E

 

Certifikát vnútropodnikovej kontroly lomu

Povoľovacie listy

Vyhlásenia o zhode